Arbetet fortsätter

Här påbörjas grävningsarbetet. Thomas letar upp el-, tele- och vattenledningar. Just den här dagen blev vi utan internet.

Grävningsarbetet fortsätter i modernare tappning.

Armeringsarbetet kräver både nytänkande och erfarenhet när tre generationer hjälps åt.

Betongen på plats där pannan ska stå. Man behöver inte ha en gjuten plattan. Pannhuset kan ställas på en grund av grus. Vi valde att gjuta med tanke på renhållningen.

Då var vi igång

Den inhyrda grävmaskinen från Askarbäck Agrent har grävt kulvertgravar och vänt upp och ner på hela gårdsplanen. De har även hjälpt oss med nedläggning av datakablar, elkablar och vattenledningar och kulvert förstås. Imorgon kommer rörmokarna som ska installera det hela så den här ”ladugårdslediga” helgen har bestått av kulvertläggning. På Elmia passade vi på att införskaffa en ackumulatortank som behövs och just den här sorten är förberedd för solenergi. Personalen på Energiteknik har varit väldigt behjälpliga vid val av panna, tank och kulvert.

Ellen och Thomas här!

Hejsan!

Ellen och Thomas här. Vi kommer att blogga om vår nya flisanläggning till vår ekologiska mjölkgård Kvarngården. Beställningen av panncentralen är redan gjord, ni kommer att få följa oss från kulvertgrävning till uppmontering och igångsättande av drift. Kulvert beställdes idag. Vi hoppas att allt ska köras igång i slutet av november i år.